دوشنبه 1 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت  • برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه اجرایی مصوبات معاونت آموزشی دانشگاه
  • تدوین سیاست های آموزشی دانشکده با توجه به خط مشی معاونت آموزشی دانشگاه
  • بررسی و تدوین برنامه های آموزشی دانشکده
  • اتخاذ تصمیمات اجرایی برای هماهنگی میان گروه ها در ارائه دروس
  • بررسی و پیشنهاد ظرفیت پذیرش دانشجو به معاونت آموزشی دانشگاه
  • بررسی و تصمیم گیری در مورد مشکلات آموزشی دانشجویان
  • بررسی و تصمیم گیری در مورد دانشجویان انتقالی و میهمان
  • بررسی و تعیین نیاز دانشکده به عضو هیات علمی جدید و پیشنهاد آن به معاونت آموزشی دانشگاه
  • بررسی تقاضاهای ماموریت آموزشی، ادامه تحصیل و فرصت مطالعاتی و پیشنهاد به معاونت آموزشی دانشگاه

طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved