دوشنبه 1 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتشرح وظایف کارشناس خدمات آموزشی

 

ü        ثبت نام دانشجویان جدید الورود و اخذ مدارک لازم.

ü        تشکیل پرونده آموزشی دانشجویان.

ü        ثبت نام و واحدگیری درنیم سال های تحصیلی.

ü        انجام امور مربوط به حذف واضافه واحدهای درسی دانشجویان، حذف اضطراری و حذف واحدهای اضافی دانشجویان مشروط.

ü        تهیه و نصب اطلاعیه های لازم برای دانشجویان.

ü        امور مربوط به فارغ التحصیلی و اخذ برگه تسویه حساب.

ü        اعلام اسامی دانشجویانی که به هردلیل مجاز به ثبت نام نمی باشند.

ü        ثبت نام دانشجویان میهمان ترمی یا تک درسی و تشکیل پرونده و اخذ مدارک از آنها.

ü        مشخص کردن دانشجویان مشروط و دانشجویان اتمام سنوات.

ü        اعلام برنامه برای دانشجویان جهت ورود به سیستم سما.

ü        انجام پیش ثبت نام و اعلام آمار به مدیر گروه.

ü        انجام امور مربوط به امتحانات و تهیه لیست حضور و غیاب امتحانات.

ü        ارسال برنامه امتحانی اساتید.

ü        درخواست اعلام اسامی دانشجویانی که بیش از چهار جلسه از هفده جلسه غیبت داشته اند.

ü        اعلام نهایی برنامه امتحانات در بورد آموزشی.

ü        آماده نمودن دفترچه های امتحانی و مکان برگزاری امتحان.

ü        تهیه لیست حضور و غیاب اساتید، مسئولان کارگاه ها و آزمایشگاه ها و لیست حضور و غیاب دانشجویان.

ü        تهیه لیست مشروطی ها و انصرافی ها و اعلام کتبی به آنان.

ü        بررسی و ارسال پرونده فارغ التحصیلان.

ü        تهیه و تنظیم برنامه نیم سال برای اساتید.

ü        وارد نمودن نمرات کارآموزی و پروزه دانشجویان.

ü        بررسی مستمر پرونده دانشجویان  و انجام مکاتبات مربوط به نظام وظیفه.

ü        تهیه گواهی های اشتغال به تحصیل، نامه میهمانی برا ی دانشجویان و سایر امور مربوط به دانشجویان.

ü        پیش ثبت نام ترم تابستان و اعلام آنها به دانشجویان.

ü        تنظیم فعالیتهای حق التدریس اساتید و ارسال گزارشهای حق التدریس در موعد های مقرر.

ü        تنظیم فعالیتهای اساتید مدعو و ارسال گزارشهای آنان در موعد مقرر.

ü        تعیین لیست دانشجویان ممتاز و ارسال آن به واحد استعدادهای درخشان.

ü        انجام امور مربوط به معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول به نظام وظیفه جهت فارغ التحصیلان محروم و ترک تحصیل ها.

ü        ارسال برگه اخطاریه برای آن دسته از دانشجویانی که میانگین نمرات آنان از حد نصاب مقرر در آیین نامه کمتر باشد.

ü        انجام امور مربوط به صدور تاییدیه ها ، دانشنامه ها و گواهی نامه های تحصیلی.

ü        گزارش آمار دانشجویان و موارد خواسته شده از موسسات دیگر.

ü        انجام مکاتبات مربوط به دانشجویان میهمان و انتقالی با توجه به مقررات آموزشی.

ü        همکاری در برگزاری آزمونهای سراسری.

ü        انجام امور مربوط به آیین نامه های آموزشی.
 

 

 

طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved