دوشنبه 1 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت
 
 
 
اعضای شورای پژوهشی بر طبق حروف الفبا
ردیف
اعضای شورا
رتبه علمی
1
جناب آقای دکتر مجید اکبری
استادیار
دکتری میکروبیولوژی
2
سرکار خانم نعیمه اکبری ترکستانی
مربی
کارشناس ارشد مامایی
3
جناب آقای هادی جعفری منش
مربی
کارشناس ارشد پرستاری
4
جناب آقای دکتر داود حکمت پو
دانشیار
دکتری تخصصی پرستاری
5
سرکار خانم دکتر کبری راهزانی
دانشیار
دکتری تخصصی پرستاری
6
جناب آقای کورش رضایی
مربی
کارشناس ارشد پرستاری
7
سرکار خانم دکتر محبوبه سجادی
استادیار
دکتری تخصصی پرستاری
8
سرکار خانم دکتر مهتاب عطارها
استادیار
دکتری تخصصی بهداشت باروری
9
سرکار خانم دکتر فرزانه گل آقایی
استادیار
دکتری تخصصی پرستاری
10
سرکار خانم دکتر نازی نجات
استادیار
دکتری تخصصی پرستاری
11
سرکار خانم دکتر کتایون وکیلیان
استادیار
دکتری تخصصی بهداشت باروری
 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved