دوشنبه 1 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت


برنامه زمانبندی دروس پرستاری


برنامه امتحانات ترم جاری


برنامه کارگاهها


برنامه مرکز مهارتهای بالینی:

•قوانین مرکز
•برنامه کلاسهای پراتیک

برنامه های درسی ترم جاری


برنامه های کارآموزی:


•برنامه کارآموزی های ترم جاری


•دستورالعمل شرکت در کارآموزی ها


•دستورالعمل کارآموزی مدیریت•چارت برنامه کارآموزی ها تا پایان دوره کارشناسی(بهمن93،بهمن94،بهمن95، بهمن96)

طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved