دوشنبه 1 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت
ترم اول:
بیوشیمی- تشریح- فیزیولوژی- اصول و مهارتهای پرستاری- مفاهیم پایه پرستاری- فناوری اطلاعات در پرستاری
 
ترم دوم:
تغذیه- داروشناسی- میکروب شناسی- انگل شناسی- پرستاری سلامت فرد و خانواده- پرستاری بزرگسالان و سالمندان 1( آب و الکترولیت، اختلالات حرکتی، اختلالات تغذیه ای، اختلالات دفعی)

ترم سوم:
ژنتیک و ایمونولوژی- فرایند آموزش به بیمار- زبان تخصصی- اخلاق پرستاری- روانشناسی فردی و اجتماعی- بررسی وضعیت سلامت- پرستاری بهداشت مادر و نوزاد-پرستاری بزرگسالان و سالمندان2 (سیستم دفعی ادراری،سیستم تولید مثلی،گردش خون،تنفس)

ترم چهارم:
پرستاری بهداشت روان، پرستاری سلامت جامعه، تحقیق در پرستاری، پرستاری در اختلالات مادرو نوزاد، آمار حیاتی،پرستاری بزرگسالان و سالمندان 3( اختلالات متابولیکی، بیماری های عفونی، اتاق عمل، اختلالات سیستم حمایتی، اختلالات سیستم محافظتی، اختلالات حسی، اختلالات شناختی ادراکی)

ترم پنجم:
پرستاری کودک سالم- پرستاری بیماری های روان- پرستاری و بهداشت محیط- اصول اپیدمیولوژی- مراقبتهای پرستاری در منزل

ترم ششم:
پرستاری بیماری های کودکان- اصول مدیریت خدمات پرستاری-مراقبت پرستاری در بخش ویژه- پرستاری اورژانس 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved