دوشنبه 1 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت
دانشجویان ورودی استاد مشاور
مهر 90 سرکار خانم دکتر خسروی
مهر 91 سرکار خانم دکتر گل آقایی
مهر 92 سرکار خانم خدادادی
بهمن 93 جناب آقای رضایی
بهمن94 جناب آقای گلی طالب
بهمن95 سرکار خانم هوشمند
بهمن96 سرکار خانم پوران وروانی فراهانی

طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved