دوشنبه 1 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتاساتید محترم کارآموزی دانشکده پرستاری شازند نیم سال دوم 96-97
ضمن عرض سلام و تشکر از همکاری شما بزرگواران، در جدول ذیل برنامه کارآموزی ، لیست نمرات به همراه برگه های ارزشیابی،مربوط به هر یک از اساتید به شکل مجزا قرار داده شده است.


جناب آقای هادی جعفری منش
سرکار خانم قریشی
(برنامه کارآموزی-لیست دانشجویان- برگه ارزشیابی)
سرکار خانم سیما زاهدی
جناب آقای باقرانی
(برنامه کارآموزی-لیست دانشجویان- برگه ارزشیابی)
سرکار خانم مریم ابراهیم آبادی
(برنامه کارآموزی-لیست دانشجویان- برگه ارزشیابی)
سرکار خانم شیرین زاد حسین گنجی
(برنامه کارآموزی-لیست دانشجویان- برگه ارزشیابی)
سرکار خانم سهیلا شمسی خانی
(برنامه کارآموزی-لیست دانشجویان-
برگه ارزشیابی روان 1، روان 2)
 
جناب آقای صدرکیا
(برنامه کارآموزی-لیست دانشجویان- برگه ارزشیابی)
 
جناب آقای تکلو
(برنامه کارآموزی-لیست دانشجویان- برگه ارزشیابی)
 
جناب آقای محمد گلی طالب
(برنامه کارآموزی-لیست دانشجویان- برگه ارزشیابی)
 
سرکار خانم الهه خدادادی
(برنامه کارآموزی-لیست دانشجویان- برگه ارزشیابی)
 
سرکار خانم فاطمه مهرابی
(برنامه کارآموزی-لیست دانشجویان- برگه ارزشیابی)
 
سرکار خانم قاسمی
(برنامه کارآموزی-لیست دانشجویان- برگه ارزشیابی)
 
جناب آقای بابایی
(برنامه کارآموزی-لیست دانشجویان- برگه ارزشیابی)
 


طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved