دوشنبه 1 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت


پنجشنبه 30 آذر 1396 نحوه دریافت گواهی اشتغال به تحصیل از دانشکده پرستاری شازند به چه ترتیب می باشد؟
1- مراجعه به دفتر آموزش دانشکده پرستاری شازند و دریافت فرم مخصوص درخواست گواهی اشتغال به تحصیل از کارشناس گروه آموزشی.
2- پرکردن اطلاعات خواسته شده در فرم، توسط دانشجو 
3- مراجعه به رئیس دانشکده پرستاری و گرفتن موافقت با درج امضای ایشان و ارجاع درخواست دانشجویی  به کارشناس آموزش توسط ایشان.
4- پرکردن اطلاعات دانشجویی در سیستم اتوماسیون اداری توسط کارشناس آموزش و ارجاع آن به ریاست دانشکده پرستاری شازند
5- رؤیت و امضای  نامه از طریق اتوماسیون توسط رئیس دانشکده و ارجاع نامه به دبیرخانه
6- مراجعه دانشجو به دبیرخانه و دریافت گواهی اشتغال به تحصیل 
بیشتر


طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved