دوشنبه 1 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت


يكشنبه 30 ارديبهشت 1397 نحوه درخواست انتقال به چه شکل است؟
1)      اعلام زمان درخواست انتقالی توسط اداره آموزش دانشکده به دانشجو
2)      مراجعه دانشجو به اداره آموزش در زمان اعلام شده
3)      ارائه درخواست کتبی و مدارک و مستندات درخواست انتقالی توسط دانشجو و بررسی آن توسط اداره آموزش دانشکده
4)      مراجعه دانشجو به استاد مشاور جهت بررسی وضعیت تحصیلی و اظهار نظر کتبی
5)      بررسی درخواست دانشجو در شورای آموزشی دانشکده (در صورت موافقت استاد مشاور)
6)      اعلام نظر و درج نظر نهایی در صورت جلسه شورای آموزشی دانشکده
7)      اعلام نتیجه نهایی توسط معاونت آموزشی یا ریاست دانشکده به مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در صورت موافقت با درخواست انتقال دانشجو در شورای آموزشی دانشکده و ارسال درخواست دانشجو به انضمام مدارک و مستندات در موعد مقرر جهت طرح در شورای نقل و انتقالات دانشگاه
8)      طرح موضوع انتقال دانشجو در شورای نقل و انتقالات دانشگاه و بررسی مدارک و مستندات
9)      اعلام نتایج نهایی از طریق ارسال صورت جلسه شورا به اداره آموزش دانشکده توسط اداره آموزش دانشگاه
10)   اعلام نتیجه شورا به دانشجویان متقاضی انتقال
11)   اطلاع رسانی به دانشجویان در صورتی که با انتقال آنها موافقت شده است جهت دریافت فرم انتقال و تهیه و اسکن مدارک لازم
12)   بررسی ثبت نام و ارسال مدارک و مستندات دانشجو در سامانه انتقال توسط اداره آموزش دانشکده در موعد مقرر و ارجاع آن به اداره آموزش دانشگاه جهت انجام مراحل بعدی در صورت عدم نقص مدرک
13)   بایگانی یک نسخه از کلیه مدارک و مستندات و مکاتبات در پرونده آموزشی دانشجو در بایگانی اداره آموزش دانشکده
بیشتر


طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved