زیرپورتال دانشکده پرستاری شازند
صفحه اصلی
ورود کاربران
قابل توجه دانشجویان متقاضی میهمانی یا انتقالی
اعلام نمره پایان ترم عملی اصول و مهارتهای پرستاری
قابل توجه کلیه دانشجویان دانشکده پرستاری شازند
دستورالعمل شرکت در کارآموزی
اعلام برنامه کارآموزی اصول و فنون پرستاری بهمن 96 شازند
معرفی لیست کتابهای کتابخانه دانشکده پرستاری شازند تا فروردین 1397
اعلام نمرات میان ترم اصول و مهارتهای پرستاری (پراتیک) دانشجویان بهمن 96
یازدهیمن دوره آزمون کارشناسی به پزشکی
منابع آموزش دانشجویی از مجموعه Clinical Key
راهنمای ثبت نام و خرید بن کارت کتاب
قابل توجه دانشجویان پرستاری
اعلام نمرات کوئیز و کارآموزی از طریق سایت دانشکده پرستاری شازند
اعلام زمان حذف و اضافه نیم سال دوم 96-97
استاد مشاور دانشجویان ورودی بهمن 96
خلاصه مقررات آموزشی
دانشجویان محترم لطفاً به آدرس بیمارستانها و درمانگاههای کارآموزی مربوطه توجه بفرمایید...
جدول برنامه کارآموزی پرستاری سلامت فرد و خانواده، جامعه و محیط
آدرس و کروکی دانشکده پرستاری شازند
تهیه لباس فرم دانشجویان پرستاری از فروشگاه سپید پوشان
قابل توجه دانشجویان دانشکده پرستاری شازند
1 2